Plastik işlemede pres-döküm yöntemi

Enjeksiyon dökümü

Günlük hayatta kullanılan ürünler için. Karmaşık merkezi sistemler veya otomotiv, elektronik, ev aletleri, tıbbi sistemler gibi sektörlere yönelik münferit cihazlar; steril koşullarda yapılan imalatlar için de

Pres döküm işleminde plastik, kalıp parçaları şeklinde işlenir. Proses kesintisiz ve çok kademeli şekilde işler. Çoğunluk termoplastik bir madde olan malzeme bir silindir içinde bir helezon vasıtasıyla plastikleştirilir, homojen bir karışım şeklinde karıştırılır, dozajı yapılır ve yüksek basınç altında bir kalıp yuvası içinde pres döküm kalıbına enjekte edilir. Kütle soğur ve donar - pres döküm kalıbı açılır ve şekil verilen parça dışarı atılır.

Farklı plastiklerle ve katkılarla yüksek adet sayıları mümkündür

Plastikler termoplastikler, duromerler ve elastomerler şeklinde sınıflandırılabilir. Termoplastikler pres dökümde en sık kullanılan malzemelerdir ve genel olarak plastik sektöründe en fazla öneme sahiptir. Buna karşın duromerler ve elastomerler fazla bilinmezler. Pres dökümde genel olarak granül şeklinde polimerler ve kompozit malzemeler işlenir. Bunun yanında öğütme ürünler, ana partiler, katkılar veya ilave maddeler de kullanılır. Münferit malzemelerin işlenmesi teknik parametreler bakımından (örneğin sıcaklık veya pres basıncı gibi) ciddi farklar göstermektedir.

Pres dökümdeki hedef, kalıp parçalarının imalatadır. Burada örneğin başlıklar, kapaklar, otomobil veya ambalaj parçaları gibi yüksek adet sayısında imalat söz konusudur.

Merkezi sistem veya münferit cihaz olarak katkı dozajları ve Gain-in-Weight

motan-colortronic olarak bizler pres döküm alanında size hem karmaşık merkezi sistemler, hem de kurutma, taşıma, dozaj ve karıştırma sektöründe kullanılan münferit cihazlar temin ediyoruz. Bu cihazlar sonrasında otomobil imalatı, elektronik, ev aletleri, tıbbi sistemler ve ambalaj gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Burada tipik dozaj ve karıştırma cihazları örneğin ana parti ve katkı dozajları (MINICOLOR, MINIBLEND V) veya Gain-in-weight dozajlarıdır (GRAVICOLOR, ULTRABLEND).

 

Hedef Plastik kitlelerin kalıp parçaları şeklinde işlenmesi
Proses Kesintisiz ve çok kademeli
Başlangıç malzemeleri Granül şeklinde termoplastik polimerler ve kompozitler, öğütme ürünleri, ana partiler, katkılar
Son ürün: Tamamlanmış parçalar: Başlıklar, kapaklar, otomobil ve ambalaj ürünleri
Kullanıldığı alanlar Otomobil imalatı, elektronik, ev aletleri, tıbbi sistemler ve ambalaj sektör
motan-colortronic'de pres döküm Ana parti ve katkı dozajları (MINICOLOR, MINIBLEND V) veya Gain-in-weight dozajları (GRAVICOLOR, ULTRABLEND), sıcak, kuru havada kurutma sistemleri, basınçlı hava sistemleri veya kristalizatörler ve de plastik dökme ürünler için pnömatik vakumlu taşıma