Plastik işlemede üfleme kalıpları

Üflemeli şekil verme

Şişeler ve kaplar için. Yüksek adet sayısında şişelerin ve diğer kapları seri üretimi için güvenilir taşıma, dozaj ve karıştırma tesisleri.

Süreç tanımı:

Üfleme kalıplama, bir termoplastik plastik malzemeden ince cidarlı içi boş parçaların üretimi için bir sürekli ya da süreksiz, çok-aşamalı imalat sürecidir.

Tipik son ürünler:

Yüksek hacimli son tüketici ürünleri. Örneğin: şişe ve kaplar. Bu bir kısmı üretim sürecidir ve parti büyüklüklerine, yani ağırlığa dayalı değildir.

İşlemler

İki ana tipi ekstrüzyon veya enjeksiyon şişirmedir. Hammadde ısıtılmış bir varil içine beslenir, vida ile karıştırılır ve parison olarak adlandırılan plastik bir tüp şeklinde bir parça oluşturmak üzere enjekte veya ekstrüde edilir. Parison bir kalıba sabitlenir, sonra plastiğin üflenerek kalıba uydurulması için hava üflenmeye başlanır. Plastik soğutulup sertleştikten sonra, kalıp açılır ve parça çıkarılır.

İşlenen tipik malzemeler

Granül formda en ham ve bileşik polimerler. Ayrıca tekrar işleme malzemeleri ve katkı maddeleri.

Kullanılan motan sistemi/ekipmanı açıklaması

Şişe ve diğer kapların yüksek hacimli üretim için merkezi veya bağımsız dozajlama ve karıştırma, taşıma sistemleri.

Tipik dozaj ve karıştırma üniteleri

Ağırlık ekleyici karıştırıcılar (GRAVICOLOR, ULTRABLEND).