İleriye bakmak.

İleriye bakmak.

motan’ın son on yıldaki sürekli büyümesi özellikle yeniliklerin başarısına dayanmaktadır. Bu mottoya sadık kalmak ve yeniliklerimizi geliştirmek istiyoruz, bu nedenle yıllardır yenilik yönetimimizi takip ediyoruz.

Her gün kendimize soruyoruz: “Yeniliklere neden ihtiyaç duyarız?” Bizim için bunun cevabı açıktır, çünkü bu aynı zamanda bizim vizyonumuz ve şirket felsefemizdir. Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerimizin optimize edilmesi ile müşterilerimize ihtiyaç duydukları çözümleri sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Aynı zamanda pazarlarımızın sürekli değişen gereksinimlerine teknolojik, ekonomik ve sosyal olarak uygun olmak istiyoruz.

Yenilikler sayesindeki uzun süreli şirket başarısı rekabet gücümüzü garanti ediyor ve yeni pazarlardan faydalanma fırsatı veriyor.

Bunun için şu ana fikri takip ediyoruz:

“Sadece kim somut bir soru sorabilirse, cevabını da verebilir - ve sadece kim bir ihtiyacı görebilirse, çözümünü de bulur.”

Bizi harekete geçiren - Küreselleşme, yeni teknolojiler ve verimlilik artışı

Pazarlama, satış ve geliştirme arasındaki yakın işbirliği bizim için yeniliklerin ve ürün kalitesinin korunması bakımından odak noktasıdır.  Bölge merkezlerimiz ve onların uygulama uzmanlarının yardımı ile, motan ürün dünyasının geliştirilmesini sağlayan, büyümüş ve alanlar ötesi bir süreç ve uygulama know how’u oluşturuyoruz.

Küreselleşme, yeni teknolojiler ve çalışanlarımızın fikir zenginliği ile tecrübesi ayrıca karmaşık uygulamalardan gelen müşterilerimiz ile doğrudan bağlantımız, bizi onların sorunlarına çözümler bulmaya, üretim süreçlerini optimize etmeye ve yine müşterilerimize yarayan tesis güçlerini arttırmaya teşvik ediyor.